Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du som borger en række rettigheder over for den, som behandler personoplysninger om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder over for SIRI, skal du kontakte os.

Kort fortalt er dine rettigheder følgende:

Oplysningspligt

SIRI skal i mange tilfælde orientere dig, når vi indsamler dine personoplysninger. Vores oplysningspligt afhænger af det specifikke formål.

Læs mere om behandling af personoplysninger til specifikke formål

Ret til berigtigelse (rettelse)

SIRI skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at vi behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du har ret til at få oplysningerne rettet. Du skal i den forbindelse kontakte os og anmode om berigtigelse. Vi har kun adgang til at berigtige oplysninger i vores egne sagsakter og registre.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for SIRIs almindelige generelle sletning. Bemærk dog, at vi som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at vi i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod SIRIs ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Bemærk dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder hos SIRI.

Yderligere oplysninger om dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder hos Datatilsynet