Generelt om SIRIs behandling af personoplysninger

I forbindelse med løsningen af vores opgaver behandler vi løbende personoplysninger.

Når vi behandler personoplysninger, sker det efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du som borger en række rettigheder over for den, som behandler personoplysninger om dig. Dette inkluderer fx retten til at få indsigt i vores behandling af dine oplysninger samt retten til at få berigtiget eller slettet oplysninger, der er urigtige eller vildledende.

Læs mere om dine rettigheder

Behandling af personoplysninger til specifikke formål

Vi behandler personoplysninger til en lang række specifikke formål, fx i forbindelse med borgerhenvendelser, ansøgninger samt betjening af pressen og Folketinget. Ved hvert formål foregår behandlingen på specifikke retsgrundlag.

Læs mere om behandling af personoplysninger til specifikke formål

SIRIs databeskyttelsesrådgiver (DPO)

SIRI har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver SIRI om reglerne for behandling af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

  • e-Boks: Styrelsen for International Rekruttering og Integration
  • Email:
  • Telefon: 72 14 20 00
  • Brev: Styrelsen for International Rekruttering og Integration, att. Databeskyttelsesrådgiver, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby

Vi opfordrer til, at du henvender dig via en sikker forbindelse, fx e-Boks.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Læs om klageproceduren hos Datatilsynet