Info-ikon

Forebyggelse af ekstremisme

Ansvaret for rådgivning og undervisning om forebyggelse af ekstremisme ligger hos Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, som er en del af SIRI.

Formålet med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er at styrke den danske indsats til forebyggelse af ekstremisme både nationalt, lokalt og online. Centeret understøtter således det forebyggende arbejde blandt kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.v.

Centeret tilbyder rådgivning om håndtering af lokale udfordringer med ekstremisme, udvikling af forebyggende beredskaber og handlingsplaner, vejledning til fagpersoner om handlemuligheder i bekymringssager samt opkvalificerende kurser – ofte i samarbejde med andre aktører. Derudover gennemfører centeret en række metodeudviklende projekter og tilbyder konkrete værktøjer til brug i det forebyggende arbejde.

På centerets hjemmeside stopekstremisme.dk kan du læse mere om arbejdet med at forebygge ekstremisme samt finde relevante tilbud, værktøjer og forskning.

Du kan også finde information om, hvor du kan henvende dig, hvis du er bekymret for, at nogen du kender er involveret i ekstremisme, eller at en ekstremistisk gruppe skaber problemer i dit nærområde.

Læs mere om forebyggelse af ekstremisme på stopekstremisme.dk