Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

SIRI rådgiver kommuner, organisationer og borgere i at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og har også oprettet de nationale sikkerhedskonsulenter, der yder gratis sparring og rådgivning i konkrete sager for borgere og fagpersoner.

Formålet med SIRIs arbejde på området er at styrke indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol hos kommuner og øvrige myndigheder, civilsamfundsorganisationer og andre aktører, der er i berøring med målgruppen.

SIRI tilbyder blandt andet rådgivning til kommuner om, hvordan man forebygger og håndterer æresrelaterede sager ved at udarbejde en handlings- eller beredskabsplan, samt hvordan man kan styrke den kommunale organisering, arbejdsgange og tilbudsvifte. Derudover arrangerer SIRI hvert år en række gratis opkvalificerende kurser og temadage samt netværksmøder til fagpersoner og eksperter i både kommuner og civilsamfund.

Læs mere om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol på vidensportalen integrationsviden.dk

Sikkerhedskonsulenter

Den nationale sikkerhedskonsulentordning er forankret i SIRI. Sikkerhedskonsulenterne yder rådgivning til både fagpersoner og borgere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Sikkerhedskonsulenterne kan blandt andet hjælpe med at vurdere den aktuelle risiko i sagen og rådgive om konkrete handlemuligheder og sikkerhedsskabelse.

Læs mere om de nationale sikkerhedskonsulenter på vidensportalen integrationsviden.dk