Danskundervisning og prøver for udlændinge

Udlændinge i Danmark bliver tilbudt danskuddannelse og har mulighed for at bestå danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Forlængelsesprøven.

Danskuddannelse og danskprøver

Danskuddannelse tilbydes til voksne udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark. Formålet med danskuddannelse er at give voksne udlændinge forudsætningerne for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

Udover at undervise i det danske sprog indeholder danskuddannelse også viden om kultur og samfundsforhold i Danmark - herunder grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati.

Der er tre selvstændige danskuddannelser, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til kursisternes mål og forudsætninger: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Målet for undervisningen er grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse-/skrivefærdigheder med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked og som borger i det danske samfund. Danskuddannelse 1 afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet for undervisningen er at forstå, tale og læse dansk med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked, i efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som borger i det danske samfund. Danskuddannelse 2 afsluttes med Prøve i Dansk 2.

Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Målet for Danskuddannelse 3 er, at kursisterne skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund. Danskuddannelse 3 afsluttes med Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven, som er det højeste niveau, og som kræves for at studere på et dansk universitet.

Andre prøver

Udover danskprøverne findes der også en række andre prøver for udlændinge:

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Det er et af kravene for at få dansk statsborgerskab, at man har bestået Indfødsretsprøven.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Ved at bestå Medborgerskabsprøven kan man opfylde en af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er mundtlige danskprøver til ægtefællesammenførte udlændinge. Prøverne skal bestås hhv. 6 og 9 måneder efter, at den ægtefællesammenførte har fået opholdstilladelse for, at man fortsat kan opholde sig i Danmark, og for, at man kan få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse.

Forlængelsesprøven er en sprog- og vidensprøve, som religiøse forkyndere skal bestå for at forlænge opholdet i Danmark ud over de første 6 måneder.

Læs mere om danskundervisning og prøver for udlændinge på vidensportalen integrationsviden.dk