Igangværende indsatser og projekter

SIRI er ansvarlig eller medansvarlig for forskellige indsatser og projekter på integrationsområdet.

Vi står for eller deltager i indsatser og projekter på integrationsområdet, som fokuserer på forskellige målgrupper og problematikker, fx beskæftigelsesrettede integrationsindsatser og indsatser for at hjælpe sårbare familier.

Kvinder i Beskæftigelse (KIB)

Projektet Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse har fokus på at hjælpe kvinder med indvandrerbaggrund ud i beskæftigelse.

Mange indvandrerkvinder har særlige udfordringer, når det handler om at komme i arbejde og forblive på arbejdsmarkedet. Det kan fx være udfordringer som manglende forståelse af det danske samfund, utilstrækkelige danskkundskaber, selvoplevede helbredsudfordringer mv. Derudover kan traditionelle køns- og familiemønstre samt negativ social kontrol stå i vejen for, at kvinderne får en tilknytning til arbejdsmarkedet og en arbejdsidentitet.

SIRI arbejder sammen med 15 kommuner om en særlig indsats, der skal få flere indvandrerkvinder i beskæftigelse og opbygge viden om hvilke tiltag, der virker.

Læs mere om projektet Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse på vidensportalen integrationsviden.dk

Integrations- og beskæftigelsesambassadører (IBA)

Initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører er en landsdækkende indsats, som foregår i 36 udvalgte kommuner. Hver af kommunerne har en ambassadør, som har til opgave at støtte kommunens indsats med at få flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i job.

Læs mere om indsatsen Integrations- og beskæftigelsesambassadører på vidensportalen integrationsviden.dk