Indsatser til sårbare familier

SIRI tilbyder rådgivning til kommuner og organisationer, som arbejder for at støtte sårbare familier.

Nydanske børn og unge

Nydanske forældre er en voksende forældregruppe. For at styrke samarbejdet med nydanske forældre er der udarbejdet en række materialer om forældreinddragelse med fokus på nydanske forældre med børn i dagtilbud og i grundskolen.

Understøttelse af forældrekompetencer

Undersøgelser viser, at alt for mange etniske minoritetsbørn og -unge vokser op i familier, som er udsatte og marginaliserede, hvor en eller begge forældre ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, og hvor børnene ikke får den nødvendige opbakning, opdragelse og sprogstimulering hjemmefra. Det kan gå ud over integrationen.

Flygtninge med traumer

Mange flygtninge i Danmark har traumer med i bagagen. Traumer kan have store konsekvenser for både den enkelte flygtning og for hele familiens trivsel, og de kan stå i vejen for en succesfuld integration, hvis der ikke tages hånd om dem på en ordentlig måde.

Forebyggelse af bandekriminalitet blandt børn og unge

Dårlige opvækstforhold og en udsat familiebaggrund er typiske risikofaktorer blandt de personer, som bliver involveret i bandegrupperinger. Det drejer sig særligt om børn og unge, der vokser op med ressourcesvage forældre, og som bor eller færdes i udsatte boligområder. Tidlig forebyggelse er essentiel for at forhindre, at børn og unge ender i bandemiljøet.

Læs mere om indsatser til sårbare familier og find redskaber og inspirationsmateriale på vidensportalen integrationsviden.dk