Abed

Souschef i Studie, cand. jur.

Jeg har ansvaret for, at mit kontor kører på skinner. Det betyder, at jeg har et stort fagligt ansvar for kvaliteten af vores sagsbehandling, men jeg har også ansvar for driften, så der hele tiden er styr på mængden af sager og vores servicemål samt generelt, at vi yder en god service til borgerne, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne.

Jeg startede som fuldmægtig i SIRI pr. 1. april 2019, da EU-området overgik fra Statsforvaltningen til SIRI. I juni 2020 rokerede jeg til departementet, hvor jeg var fuldmægtig i først EU-ophold og derefter International Rekruttering, inden jeg den 1. august vendte tilbage til SIRI som souschef i Studie-kontoret.

Jeg har oplevet, at der er rigtig store muligheder for at udvikle sig fagligt og tage store skridt i ens karriere, hvis man viser, at man både har evnerne, lysten og arbejdsviljen til det. Jeg har haft chefer, som har haft fokus på min udvikling, og som har lyttet til mine ambitioner, hvilket har været et kæmpe plus. Derudover har jeg deltaget i koncernens talentudviklingsprogram UIM udvikling+, hvor jeg fik sat flere ord på mine ambitioner og min vej derhen, ligesom jeg udviklede en større kendskab til mine kompetencer, og hvordan jeg bedst udnytter dem i samarbejdet med andre.

Det mest meningsfulde med mit nuværende job er at arbejde med mennesker. Vi er alle forskellige, og vi motiveres forskelligt, og for mig er den største glæde at forsøge at sørge for, at mine kollegaer hver især er motiverede og glade på hver deres måde. Jeg er ikke i tvivl om, at motiverede medarbejdere leverer langt de bedste resultater for organisationen.

Som arbejdsplads er SIRI meget mangfoldig - der er plads til mange forskellige typer mennesker. Der er ikke spidse albuer, og man støtter hinanden og lærer af hinandens forskelligheder. Derudover er SIRI en ekstremt vigtigt aktør bl.a. på området for international rekruttering. Vi understøtter, at utroligt mange mennesker kan få opholds- og arbejdstilladelse, så de kan komme til Danmark og bidrage med deres kompetencer, så på den måde gavner vi hele det danske samfund.