Christopher

Fuldmægtig i Beløb, Cand.scient.pol.

Jeg sad tidligere i kontoret Fast Track, men efter en organisationsændring blev kontoret splittet op i to: Fast Track og Beløb, og jeg rykkede så til Beløb. Det har været sjovt at være med til opstarten i et nyt kontor, hvor alt virker nyt, selvom arbejdsopgaverne er mere eller mindre de samme.

Jeg sidder til daglig som sagsbehandler og træffer afgørelser i sager om arbejds- og opholdstilladelser under beløbsordningen. Her skal jeg vurdere en række forhold, fx om arbejdsgiver har økonomi til at aflønne ansøger til en løn på 37.083 kr., og om ansøger faktisk er kvalificeret til stillingen, så vi sikrer os mod 'proforma-ansættelser'. Jeg er også superbruger i kontoret, hvilket betyder, at jeg hjælper mine kolleger ved it-problemer. Desuden har jeg vagter i vores Borgercenter og er af og til med på udgående kontrolbesøg, hvor vi tager ud til virksomheder og laver interviews med medarbejdere, der har opholds- og arbejdstilladelser hos os. Her spørger vi ind til, om vilkårene i deres tilladelser er overholdt, fx at de ikke arbejder mere, end hvad der står i deres kontrakter.

En af de bedste ting ved mit job er, at jeg kan møde hele verden på en enkelt arbejdsdag - særligt når jeg er i Borgercenteret. Jeg møder både den indiske softwareingeniør, den ghanesiske fodboldspiller og den pakistansk/britiske statsborger, som har boet hele sit liv i Danmark, og som møder ind i Borgercenteret for at få et nyt opholdskort efter Brexit.

Det giver også arbejdsglæde at vide, at jeg arbejder i en organisation, som udfylder en vigtig rolle i samfundet. Danmark har brug for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, så vi er vigtige, fordi vi bidrager til at holde hjulene i samfundsøkonomien i gang.

Der er en god kultur i SIRI, hvor man hjælper hinanden på kryds og tværs. Jeg har også fået god støtte til at udvikle de relevante kompetencer. Selvom jeg ikke er uddannet jurist, så føler jeg, at jeg siden min ansættelse er blevet godt klædt på til at kunne klare opgaver, som ellers er meget 'jurist-agtige'. Der har været gode muligheder for at tage kurser og på den måde blive klogere, på fx udlændingeretten, så jeg lærer hele tiden nyt.