Portræt af en medarbejder: Moya

Billede af Moya

Chef i Forebyggelse og Medborgerskab, Cand.jur.

Overordnet set arbejder vi i kontoret målrettet med at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Det sker blandt andet ved at understøtte den tværgående koordinering mellem myndigheder, gennem gratis rådgivnings- og kursustilbud til kommunerne samt gennem indsamling og udvikling af ny viden på områderne. I arbejdet med integrationsområdet har vi et helhedsperspektiv, og vi er meget optaget af at omsætte god forskningsbaseret viden til konkrete og brugbare råd for praksis.

Jeg startede mit arbejdsliv i Justitsministeriet, hvor jeg arbejdede i en lang årrække, inden jeg blev ressortoverført til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, som det hed i begyndelsen. Her har jeg bl.a. været kontorchef for flere kontorer, inden jeg fik muligheden for at søge drømmejobbet i SIRI.

Selv om jeg tidligere har arbejdet med problemstillinger beslægtet med det, vi beskæftiger os med i kontoret, så er forebyggelsesområdet i bund og grund nyt for mig. Jeg har oplevet enorm støtte fra mit ledelseshold og fra medarbejderne i kontoret, der tålmodigt har hjulpet mig ind i dette – for mig – nye fagområde.

SIRI er en styrelse med høj faglighed præget af medarbejdere, der brænder for fagområdet. Kollegaerne er engagerede og kommer med forskellige erfaringer, uddannelser, perspektiver og opgaver, og vi har et rigtig godt kollegaskab.

Det bedste ved mit job er, at jeg arbejder med topprofessionelle ildsjæle, og at vi sammen gør en forskel for nogle mennesker, der er rigtig udsatte.