Philip

Fuldmægtig i Ledelsessekretariatet, Cand.jur.

Jeg startede i SIRI i januar 2019, og det var mit første job efter studiet.

Frem til og med november 2022 var jeg en del af SIRIs Studiekontor. Mit primære sagsområde var ansøgninger fra tredjelandsstatsborgere, som skulle studere ved et dansk universitet. Under min tid i Studiekontoret fik jeg mulighed for at prøve kræfter med en masse andre opgaver udover den almindelige sagsbehandling. Jeg havde bl.a. rollen som teamkoordinator for Universitetsteamet i omkring 2 år, hvor havde ansvar for den daglige koordinering af opgaver og ressourcer og fungerede som faglig sparringspartner for teamet og også som mellemled mellem ledelsen og kontorets medarbejdere. Andre opgaver var eksempelvis rollen som GDPR-ambassadør, ansvarlig for interessentpleje og for kontorets kontaktpersonordning.

En af de fede ting ved at være medarbejder i SIRI er, at man bliver opfordret til intern rokering - enten i styrelsen eller koncernen. I december 2022 gjorde jeg brug af den mulighed og rokerede til vores Ledelsessekretariat.

I Ledelsessekretariatet sidder jeg med helt andre opgaver. I dag har jeg mere rollen som 'blæksprutte', hvor opgaverne er varierende både i løbet af dagen og fra dag til dag. En enkelt dag kan indebære både ministerbetjening, håndtering af aktindsigter, intern undervisning i SIRI, møder med de forskellige kontorchefer og udarbejdelse af notater til direktionen.

Rokeringen har helt sikkert givet mig ny energi og udfordringer i min arbejdsdag - og så har jeg også fået mulighed for at lære nogle andre kolleger bedre at kende.