Association of Language Testers in Europe (ALTE)

SIRI er medlem af ALTE, der har status som NGO og deltager ved møder i Europarådet.

ALTE har som mål at forbedre kvaliteten af sprogtestning i medlemslandene og organiserer konferencer og kurser samt understøtter medlemslandenes arbejde med sprogtestning. ALTE har blandt andet fastsat kvalitetsstandarder og principper for god praksis i forbindelse med sprogtestning samt gennemfører hvert femte år en audit af medlemslandenes sprogprøver. ALTE er en central samarbejdspartner for prøveteamet i Dansk, da der ikke i en dansk kontekst findes organisationer eller uddannelsesinstitutioner med samme testfaglige ekspertise.