Det Nationale Integrationsråd

Det Nationale Integrationsråd betjenes af et sekretariat, der er forankret i SIRI.

Rådet rådgiver udlændinge- og integrationsministeren om emner vedrørende flygtninge, indvandrere og integration og arbejder for at finde langvarige løsninger på de eksisterende problemer i den danske integrationsindsats.

Rådet er aktivt i høringsrunder om nye lovforslag og deltager i forskellige fora, hvor der bliver projektudviklet og arbejdet strategisk med integration. Rådet sidder desuden med i en række udvalg og følgegrupper på integrationsområdet, både kommunalt, nationalt og internationalt. Derudover prøver rådet at skabe nuancerede billeder af etniske minoriteter i medierne og søger at fremme et inkluderende samfund igennem høringssvar til love og bekendtgørelser, men også igennem læserbreve, kronikker og pressemeddelelser.

Gå til Det Nationale Integrationsråds hjemmeside