Erfa-netværk for kommunale praktikere og faglige koordinatorer om beskæftigelsesrettet integration

Formålet med netværket er at give deltagerne mulighed for at dele viden og erfaringer og drøfte relevante temaer.

Netværket er for kommunale medarbejdere og fagkoordinatorer/teamledere. Deltagelse er gratis.

Netværket vil blive opdelt i mindre grupper efter geografisk beliggenhed. Der vil være max. 25 deltagere i hver netværksgruppe. Kommunerne får rig mulighed for at videndele og sparre om både udfordringer og gode erfaringer. Kommunerne får også mulighed for at etablere nye samarbejder på tværs. De kan bruges til daglig sparring eller til at etablere en ny indsats.

Den enkelte netværksgruppe mødes tre gange om året, og kommunerne lægger hus til møderne på skift. Hver kommune kan tilmelde to faste medarbejdere til netværket samt efter aftale medbringe andre ad hoc.

Skriv til os, hvis du vil tilmelde dig netværket eller ønsker mere information.

Hvis du skriver for at tilmelde dig selv eller andre, så anfør venligst følgende for hver person:

  • Kommune
  • Navn
  • Email
  • Telefonnummer
  • Stillingsbetegnelse
  • Evt. særlige ønsker/behov

I vil derefter blive placeret i en netværksgruppe og blive inviteret til gruppens næste møde.