Erhvervsforum

Erhvervsforum afholdes i samarbejde mellem SIRI og Dansk Industri (DI) for at sikre et løbende samspil mellem relevante myndigheder, erhvervsorganisationer og danske virksomheder, der ansætter højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Formålet med Erhvervsforum er at udveksle viden, erfaringer og ønsker vedrørende rekruttering, ansættelse og fastholdelse af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Erhvervsforum har særlig fokus på:

  • De konkrete procedurer ifm. virksomheders ansættelse af udenlandsk arbejdskraft
  • At sikre løbende samspil mellem relevante myndigheder
  • Vigtige strømninger i forhold til videreudvikling af lovgivning og administration på området
  • Virksomhedernes viden og erfaringer med at rekruttere, ansætte og fastholde udenlandsk arbejdskraft og deres familier

Erhvervsforum afholdes årligt, typisk i september, i både København og i Aarhus. Programmet vil normalvis bestå af forskellige oplæg og debatter vedrørende ansættelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Deltagerne kommer fra alle typer af virksomheder, der jævnligt har behov for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Derudover deltager relocation-firmaer, erhvervsorganisationer og relevante offentlige myndigheder.

For at få information om kommende møder samt løbende relevante nyheder om international rekruttering kan du sende en mail til og bede om at blive skrevet på mailinglisten til Erhvervsforum.

Hvis du vælger at tilmelde dig mailinglisten, giver du samtykke til, at SIRI indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende invitationer og eventuelle nyheder til dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage og afmelde dig mailinglisten ved at skrive til .

Tid og sted

Fredag den 9. september 2022, kl. 10.00-15.00
Industriens Hus
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

Hent præsentation fra dagen (pdf)

Se videooptagelse fra dagen

Program

10.00-10.05: Velkomst ved moderator, Rolf Ejlertsen

10.05-10.20: Oplæg ved direktør Trine Rask Thygesen, SIRI

10.20-10.35: Ny lovgivning mv. ved kontorchef Frederik Gammeltoft, SIRI

10.35-10.50: Oplæg ved politisk chefkonsulent, Søren Kjærsgaard Høfler, DI

10.50-11.05: Pause

11.05-11.35: Oplæg ved SIRI og Københavns kommune om ICS-samarbejdet

11.35-11.55: Oplæg ved Arla og EY om brugen af højt kvalificeret international arbejdskraft

11.55-12.15: Opsamlende dialog ved SIRI, DI, Arla og EY om international arbejdskraft

12.15-13.00: Frokost

13.00-14.15: Workshops faciliteret af SIRI (deltagerne har på forhånd valgt 2 af 3 mulige workshops)

  1. ’Den gode opholdsansøgning’ – SIRI
  2. ’Kræver arbejdet en tilladelse? – SIRI + US
  3. ’Forstå Nyidanmark – typiske spørgsmål og hvor finder du svarene?’ – SIRI

14.15-14.30: Pause

14.30-14.50: Opsamling på workshops ved moderatorerne og direktør Trine Rask Thygesen, SIRI

14.50-15.00: Farvel og på gensyn ved direktør Trine Rask Thygesen, SIRI