Forskernetværk om ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme driver netværket for at bygge bro mellem forskning og praktisk forebyggelsesarbejde.

For at kunne vedligeholde og videreudvikle sin funktion som nationalt videnscenter indenfor ekstremisme og forebyggelse driver Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme et netværk af ca. 40 forskere fra ind- og udland. Centeret drager nytte af forskernetværket til en række aktiviteter, herunder oplæg til lokale praktikere og 'peer-reviewing' af forskningsbaserede formidlingsprodukter fra centeret.

Centeret arbejder målrettet for at bygge bro mellem forskning og praktisk forebyggelsesarbejde. Centeret indsamler og fremmer derfor specialiseret, forskningsbaseret viden og formidler denne gennem rådgivning, kurser, podcasts og forskningsresuméer, målrettet og tilpasset til de lokale praktikere og deres behov.

Læs mere om centerets indsatser på centerets hjemmeside