Ledernetværk om integration

Tre gange årligt afholder SIRI møder i regionerne for kommunale ledere inden for integrationsindsatsen.

Møderne holdes i Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland og Region Hovedstaden og er for ledere med personaleansvar eller fagligt ansvar inden for den kommunale integrationsindsats.

SIRI står for at organisere og facilitere møderne, som holdes som heldagsmøder lokalt i kommunerne. Regionens kommuner skiftes til at være vært.

På møderne drøftes aktuelle problemstillinger, implementering af ny lovgivning samt god praksis og mulige løsningsmodeller. Der sættes fokus på hele integrationsprocessen med særligt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og på, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Der lægges desuden stor vægt på at sikre vidensdeling og sparring på tværs af kommunerne.

Skriv til os, hvis du vil tilmelde dig ledernetværket eller ønsker mere information.