Ledernetværk om integration

Er du leder på integrationsområdet? Så er SIRIs ledernetværk om integration måske noget for dig.

SIRI afholder tre årlige regionale møder for ledere med personaleansvar eller fagligt ansvar inden for den kommunale integrationsindsats.

På møderne drøftes aktuelle problemstillinger, implementering af ny lovgivning samt god praksis og mulige løsningsmodeller. Der sættes fokus på hele integrationsprocessen, med særligt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og på, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Der lægges desuden stor vægt på at sikre vidensdeling og sparring på tværs af kommunerne.

Møderne holdes i Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Hvis du vil tilmelde dig ledernetværket eller ønsker mere information, kan du skrive til , og så kontakter vi dig.

Se også vores 2021-katalog over kurser på integrationsområdet

Hvordan foregår det?

Møderne holdes som heldagsmøder lokalt i kommunerne. Kommunerne skiftes til at være værter. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) står for organisering og facilitering af møderne.

Hvert andet år holdes et fælles møde med et praktikernetværk om integration, som LG Insight og Dansk Flygtningehjælp står for.

Læs mere om LG Insight

Læs mere om Dansk Flygtningehjælp