Ledernetværk om integration

Formålet med netværket er at give kommunale ledere mulighed for at dele viden og erfaringer for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Møderne er for ledere med personaleansvar eller fagligt ansvar inden for den kommunale integrationsindsats.

De afholdes tre gange årligt i Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

SIRI står for at organisere og facilitere møderne, som holdes som heldagsmøder lokalt i kommunerne. Regionens kommuner skiftes til at være vært.

På møderne drøftes aktuelle problemstillinger, implementering af ny lovgivning samt god praksis og mulige løsningsmodeller. Der er særligt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og på, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Der lægges desuden stor vægt på at sikre vidensdeling og sparring på tværs af kommunerne.

Skriv til os, hvis du vil tilmelde dig ledernetværket eller ønsker mere information.