Netværk for forskere og praktikere på æresområdet

Netværkets formål er at give forskere og praktikere mulighed for at dele forskningsbaseret viden og praktiske erfaringer om æresrelaterede konflikter.

Netværket henvender sig til praktikere, hvis primære opgave er at arbejde med borgere, som er udsat for æresrelaterede konflikter. Desuden henvender det sig til forskere, der beskæftiger sig med dette emne på tværs af forskningsområder.

Netværket giver forskere og praktikere mulighed for at udveksle erfaringer, udfordringer og løsninger og sammen videreudvikle viden og praksis.

Som medlem af netværket får du besked, når dato og emne er fastsat for det næste netværksmøde. Så kan du tilmelde dig, hvis emnet er relevant for dit arbejde.

Skriv til os, hvis du vil tilmelde dig netværket eller ønsker mere information.