Netværk for forskere og praktikere på æresområdet

SIRI driver et netværk mellem forskere og praktikere om æresrelaterede konflikter. Netværket skal understøtte, at forskere og praktikere får et rum, hvori de kan udveksle viden og erfaringer, tale om udfordringer og løsninger og bidrage til at videreudvikle viden og praksis på tværs af begge felter.

Netværket henvender sig til praktikere, hvis primære opgave er at arbejde med borgere, udsat for æresrelaterede konflikter, samt til forskere, der beskæftiger sig med dette emne på tværs af forskningsområder.

Som medlem af netværket vil du få besked, når dato og emne er fastsat for netværksmødet, og få mulighed for at tilmelde dig, hvis emnet er interessant for dit arbejde.

Skriv til os, hvis du vil tilmelde dig netværket for forskere og praktikere eller ønsker mere information.