Nordisk netværk om sproglæring

SIRI deltager i et nyt nordisk netværk på strategisk og ministerielt niveau om formel og uformel sprogundervisning i Norden.

Netværket mødes fortrinsvist online to gange årligt.