Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

Rådet for Etniske Minoriteter (REM) betjenes af et sekretariat, der er placeret i SIRI.

REMs hovedopgave er at rådgive integrationsministeren om forhold af betydning for flygtninge i Danmark. Rådet har vedtaget fem pejlemærker for deres arbejde:

  • Etniske minoritetskvinder i beskæftigelse
  • Demokratisk deltagelse og medborgerskab
  • Negativ social kontrol
  • Bekæmpelse af fattigdom
  • Udsatte boligområder

Gå til Rådet for Etniske Minoriteters hjemmeside