Vidensnetværk

SIRI har i 2021 startet et vidensnetværk for forskere og eksperter om beskæftigelsesrettet integration.

De deltagende har alle en grundbevilling og arbejder med viden på feltet. Formålet med netværket er at dele ny viden, bygge bro mellem forskning og praksis og afdække videnshuller. Derudover er det ønsket, at netværket kan sætte gang i nye samarbejder på tværs af myndigheder, universiteter m.fl.