Seneste tal for integrationsgrunduddannelsen (igu)

01-09-2017

Der er med udgangen af august 2017 indberettet 867 igu-forløb til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Der er indberettet 97 igu-forløb i august.

Læs om, hvordan 14 igu-elever fra 11 ministerier og en enkelt kommune er begyndt på et uddannelsesforløb for servicebetjente

Der kan være en forsinkelse på indberetning af igu-forløb, da arbejdspladsen har en måned til at indberette det til SIRI, efter at de har indgået en aftale om en igu.

Nedenfor er en grafisk fremstilling af udviklingen i antallet af indberettede igu-forløb.*

Antal registrerede IGU-forløb 31.august 2017


*Bemærk, at der kan forekomme efterregistreringer i opgørelsen af igu-forløb. Det kan medføre mindre ændringer i antallet af registrerede igu-forløb i de enkelte måneder.

Se, hvordan de indberettede igu’er fordeler sig på kommunerne rundt i landet:

Oversigt over kommune hvori medarbejderen bor (pdf) (nyt vindue)

Oversigt over kommune hvori medarbejderen er ansat (pdf) (nyt vindue)