Seneste tal for integrationsgrunduddannelsen (igu)

03-07-2017

Der er med udgangen af juni indberettet 680 igu-forløb til SIRI. Der er indberettet 86 igu-forløb i juni.

Der kan være en forsinkelse på indberetning af igu-forløb, da arbejdspladsen har en måned til at indberette det til SIRI, efter at de har indgået en aftale om en igu.

Nedenfor er en grafisk fremstilling af udviklingen i antallet af indberettede igu-forløb.*

Antal registreredeigu-forløb pr. 30. juni 2017

IGU-forloeb-juli-2016-til-juli-2017.png

*Bemærk, at der kan forekomme efterregistreringer i opgørelsen af igu-forløb, fx på baggrund af annulleringer af indberettede forløb. Det kan medføre mindre ændringer i antallet af registrerede igu-forløb i de enkelte måneder

Se, hvordan de indberettede igu’er fordeler sig på kommunerne rundt i landet:

Oversigt over kommune hvori medarbejderen bor (pdf) (nyt vindue)

Oversigt over kommune hvori medarbejderen er ansat (pdf) (nyt vindue)