Seneste tal for integrationsgrunduddannelsen (igu)

01-06-2017

Der er med udgangen af maj indberettet 574 igu-forløb til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Der er indberettet 107 igu-forløb i maj.

Et tæt samarbejde mellem kommuner og virksomheder er et godt udgangspunkt for oprettelsen af igu-forløb. Middelfart er en af de kommuner, der har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder om at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. 

Læs om, hvordan virksomheder og Middelfart Kommune arbejder sammen om integration

Læs også om, hvordan kommunesamarbejde baner vejen for integration

Der kan være en forsinkelse på indberetning af igu-forløb, da arbejdspladsen har en måned til at indberette det til SIRI, efter at de har indgået en aftale om en igu.

Nedenfor er en grafisk fremstilling af udviklingen i antallet af indberettede igu-forløb.*

Graf - antal registerede IGU-forløb pr. 31. maj 2017

*Bemærk, at der kan forekomme efterregistreringer i opgørelsen af igu-forløb, fx på baggrund af annulleringer af indberettede forløb. Det kan medføre mindre ændringer i antallet af registrerede igu-forløb i de enkelte måneder

Se, hvordan de indberettede igu’er fordeler sig på kommunerne rundt i landet:

Kommuneoversigt (pdf) (nyt vindue)