Seneste tal for integrationsgrunduddannelsen (igu)

01-05-2017

Der er med udgangen af april indberettet 466 igu-forløb til SIRI. Der er indberettet mere end 70 igu-forløb i april.

Transport er en af de brancher, hvor der er tydelig interesse for igu.

Læs om igu i Danske Fragtmænd (nyt vindue)

Læs om den ny pjece om igu (nyt vindue)

Der kan være en forsinkelse på indberetning af igu-forløb, da arbejdspladsen har en måned til at indberette det til SIRI, efter at de har indgået en aftale om en igu.

Nedenfor er en grafisk fremstilling af udviklingen i antallet af indberettede igu-forløb.*

IGU-forløb graf april 2017

*Bemærk, at der kan forekomme efterregistreringer i opgørelsen af igu-forløb, fx på baggrund af annulleringer af indberettede forløb. Det kan medføre mindre ændringer i antallet af registrerede igu-forløb i de enkelte måneder

Se, hvordan de indberettede igu’er fordeler sig på kommunerne rundt i landet:

Kommuneoversigt (pdf) (nyt vindue)