Lidt mere end halvdelen har bestået indfødsretsprøven afholdt den 6. juni 2018

24-06-2018
Danskundervisning og prøver for udlændinge

56,5 % af deltagerne har bestået indfødsretsprøven den 6. juni 2018. Det er stort set på niveau med sidste prøve i november 2017, hvor 53,8 pct. bestod.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er tilfreds med, at indfødsretsprøven tester deltagernes viden om dansk kultur og historie:

”Det er godt, at vi har en prøve, som sikrer, at mennesker, der ønsker dansk statsborgerskab, læser på lektien og sætter sig ind i, hvordan vores samfund fungerer. For regeringen er det helt afgørende, at udlændinge, der vil være statsborgere i Danmark, rent faktisk kender til og forstår vores kultur og historie. Og at de med en aktiv indsats viser, at de både kan og vil det danske samfund og vores danske værdier”, siger hun.

Baggrund og analyse

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har analyseret den indfødsretsprøve, som blev afholdt den 6. juni 2018. Den viser, at indfødsretsprøven har en tilfredsstillende kvalitet. Spørgsmålene er formuleret på et alment dansk og på en måde, der ligger tæt op ad det læremateriale, som danner grundlag for prøven. Der bliver fokuseret på viden om samfundet i højere grad end fx årstal, og svarmulighederne ligger ikke for tæt op ad hinanden.

Hent analysen (pdf)

Hent bilag 1 til analysen (pdf)

Hent bilag 2 til analysen (pdf)

Indfødsretsprøven bliver afholdt to gange om året. Den 6. juni blev prøven i første halvår af 2018 afholdt for 3.766 deltagere på 53 sprogcentre over hele landet.

Indfødsretsprøven af 2015 blev etableret i 2015 med aftalen om indfødsret mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet.

Det er en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består indfødsretsprøven og dermed dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.