COVID-19: Konsekvenser for afholdelse af sprogprøver, indvandringsprøven, indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven

19-03-2020

Som følge af coronavirus/COVID-19 vil der ske følgende ændringer i forhold til afholdelse af og tidsfrister for sprogprøver, indvandringsprøven, indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven.

Det er ikke muligt at tage danskprøver på A1- og A2-niveau og indvandringsprøven fra den 12. marts 2020 og indtil videre 14 dage frem.

Sprogprøverne for sommerterminen 2020 i maj/juni – fx i forbindelse med ægtefællesammenføring eller tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse – forventes på nuværende tidspunkt at blive afholdt som planlagt.

Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes den 3. juni 2020, og prøverne forventes på nuværende tidspunkt at blive afholdt som planlagt.

Læs mere nedenfor.

Afholdelse af danskprøver på A1- og A2-niveau og indvandringsprøven

Forlængelse af en opholdstilladelse meddelt på grundlag af ægtefællesammenføring eller fast samliv er som udgangspunkt betinget af, at den pågældende består en danskprøve på A1-niveau og en danskprøve på A2-niveau (eller andre danskprøver på tilsvarende eller højere niveau). Prøverne skal som udgangspunkt være bestået senest hhv. 6 og 9 måneder fra tilmeldingen til folkeregistret eller, hvis den pågældende før ægtefællesammenføringen havde en anden type opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af tilladelsen til ægtefællesammenføring.

Forlængelse af opholdstilladelser meddelt til religiøse forkyndere m.fl. er betinget af, at den pågældende inden 6 måneder fra meddelelsen af opholdstilladelsen har bestået en prøve i dansk på A1-minus-niveau og danske samfundsforhold (indvandringsprøven).

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) har oplyst, at de fra og med torsdag den 12. marts 2020 og indtil videre 14 dage frem lukker for muligheden for at tage de nævnte danskprøver og indvandringsprøven. VSK vil tage kontakt til de borgere, der har en tid til en prøve inden for de næste 14 dage, og give dem en ny tid så hurtigt som muligt, når der igen er mulighed for at tage prøver hos VSK.

Alle, der ønsker at tage prøver, skal fortsat have mulighed for det, når det igen er muligt at tage prøver hos VSK. Det gælder uanset, at deres frist for at aflægge prøven er overskredet. Udlændingestyrelsen vil tage højde for den periode, hvor det ikke har været muligt at tage prøverne, og fristen kan i hvert enkelt konkrete tilfælde forlænges med den periode, hvor det ikke har været muligt at tage den enkelte prøve.

Læs mere på nyidanmark.dk

Afholdelse af sprogprøver for prøveterminen sommer 2020

Ægtefællesammenføring og opholdstilladelse på grundlag af fast samliv er som udgangspunkt betinget af, at den herboende person har bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Endvidere er meddelelse af tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse som udgangspunkt betinget af, at den pågældende har bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Tidsubegrænset opholdstilladelse er som udgangspunkt bl.a. også betinget af, at 2 ud af 4 betingelser er opfyldt. En af disse betingelser kan opfyldes ved at bestå Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Endelig er optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som udgangspunkt betinget af, at den pågældende har bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.  

Sprogcentrene afholder sprogprøver på danskuddannelserne to gange om året – i maj/juni og november/december. Sprogprøverne for sommerterminen 2020 forventes på nuværende tidspunkt at blive afholdt som planlagt. Der arbejdes således videre efter den tids- og procesplan, der er lagt, for at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) kan stille prøver til rådighed for den kommende prøvetermin, der starter i midten af maj. SIRI følger situationen nøje og vurderer løbende, om der måtte være behov for at udskyde prøveafholdelsen med henblik på at sikre, at der ikke opstår en situation, hvor prøvedeltagerne skal vente til vinterprøveterminen i november-december, inden de kan aflægge en prøve.     

Afholdelse af indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven

Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes den 3. juni 2020. Prøverne forventes på nuværende tidspunkt at blive afholdt som planlagt. SIRI følger situationen nøje og vurderer, om der måtte være behov for at udskyde prøveafholdelsen med henblik på at sikre, at der ikke opstår en situation, hvor prøvedeltagerne skal vente meget længe, inden de kan aflægge en prøve.