Gratis rådgivning til kommuner, som ønsker at styrke indsatsen mod bandekriminalitet

20-04-2021

SIRI og Socialstyrelsen tilbyder gratis rådgivning til kommuner, som ønsker at styrke indsatsen mod bandekriminalitet og forebygge rekrutteringen blandt børn og unge. Der tilbydes fire forskellige forløb, der kan kombineres.

Børn og unge, der rekrutteres til bander, lever typisk i familier, der er præget af mistrivsel og komplekse problemer. Ofte er relationer til bandemiljøet i forvejen en del af hverdagen. Risikoen for rekruttering er særlig stor for børn og unge, der oplever vold i hjemmet eller i nærmiljøet, eller som færdes i særligt udsatte boligområder.

Skal disse børn og unge væk fra gaden og hjælpes til at fokusere mod skole, uddannelse og almindelige fritidsaktiviteter, er der behov for at styrke det forebyggende arbejde gennem helhedsorienterede indsatser, der er målrettet hele familien og går på tværs af forvaltningerne.

Det er afsættet for en ny type rådgivningsforløb, som SIRI og Socialstyrelsen nu tilbyder kommunerne.

Læs mere om tilbuddet