Netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

16-11-2021

SIRI inviterer til møde i styrelsens netværk for kommunale fagpersoner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Temaet for efterårets netværksmøder er tidlig opsporing af negativ social kontrol. På mødet vil værtskommunen fortælle om deres arbejde med at skabe fokus på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Hvidovre hospital vil holde et oplæg om erfaringerne fra deres pilotprojekt om tidlig opsporing af negativ social kontrol ift. gravide kvinder. Herefter vil Københavns kommune præsentere deres erfaringer med tidlig opsporing på jobcentre, og til sidst vil en personlig fortæller fra SIRIs fortællerkorps fortælle sin historie med negativ social kontrol. Møderne vil veksle mellem oplæg og videndeling mellem netværkets deltagere.

Der afholdes et netværksmøde i København den. 2. december og et i Silkeborg den 6. december.

Tid, sted og tilmelding København

Hvornår: Den 2. december 2021 kl. 08:45 – 15:00

Hvor: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.

Vært: Lolland kommune

Tilmeldingsfrist den 25. november 2021.

Tilmeld dig til mødet

Tid, sted og tilmelding Silkeborg

Hvornår: Den 6. december 2021 kl. 08:45 – 15:00

Hvor: Silkeborg Medborgerhus, Sal B, Bindslev Plads 5, 8600 Silkeborg

Vært: Silkeborg kommune

Tilmeldingsfrist den 29. november 2021.

Tilmeld dig til mødet

Om netværket

Der afholdes to årlige netværksmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere, der møder æresrelaterede problemstillinger og negativ social kontrol. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.