Nu kan du tilmelde dig Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

11-10-2021

Tilmeldingsfristen for begge prøver er den 20. oktober 2021.

Det er et af kravene for at få statsborgerskab (dansk indfødsret), at man har bestået Indfødsretsprøven om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Læs mere om tilmelding til Indfødsretsprøven på integrationsviden.dk

Det er et af kravene for at få permanent opholdstilladelse i Danmark, at man har bestået Medborgerskabsprøven om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Læs mere om tilmelding til Medborgerskabsprøven på integrationsviden.dk

Bemærk at lærematerialerne til Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven er blevet opdateret, og de nye versioner er publiceret i august 2021. Derfor forekommer der ændringer samt nye kapitler i lærematerialerne. Ydermere er Indfødsretsprøven blevet justeret, så der fra og med prøven den 24. november 2021 indgår 5 ekstra spørgsmål om danske værdier, herunder ligestilling, ytringsfrihed og forholdet mellem religion og lovgivning. Det er ikke muligt at læse op på værdispørgsmålene i lærematerialet. Indfødsretsprøven indeholder hermed 45 spørgsmål.