Ny udmelding af pulje til efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

01-11-2021

Formålet med puljen er efteruddannelse og kompetenceløft af medarbejdere ved danskuddannelserne og udviklingsprojekter til understøttelse af danskuddannelserne.

På finansloven for 2022 forventes det, at der afsættes 2,2 mio. kr. til en pulje til efteruddannelse af medarbejdere ved danskområdet.


Puljen er ligesom i 2020 og 2021 delt i to dele med 1,1 mio. kr. til hver del.

1) Del 1: ”Kompetenceudvikling af lærere, ledere og vejledere gennem kursusaktivitet mv.” er en pulje til kompetenceudvikling af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne.

2) Del 2: ”Støtte til udviklingsprojekter med sigte på udvikling og/eller afprøvning af nye metoder i danskundervisningen.”


Udviklingsprojektet skal bidrage med ny faglig viden inden for undervisningen i dansk som andetsprog for voksne, og skal endvidere udvikle et produkt, som kan understøtte danskundervisningen. Produktet skal efterfølgende formidles til lærere, ledere og vejledere mv. på danskuddannelserne og endvidere gøres tilgængelig på SIRI’s hjemmeside. Formålet med denne formidling er at sikre, at udviklingsprojektet bliver til gavn for så mange undervisere som muligt, og at det dermed medvirker til en bred og samlet udvikling af området.


Puljen kan søges af kommuner og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge.


Ansøgningsfristen er den 24. januar 2022.

Læs mere om puljen.