SIRIs kursuskatalog om integration samt forebyggelse af æresrelaterede konflikter og bandekriminalitet

16-03-2021

I år berører SIRIs arrangementer en bred vifte af aktuelle emner, viden om 'best practice' og introduktion til nye metoder.

Arrangementerne fordeler sig på tværs af fagområder, der relaterer sig til beskæftigelsesrettede indsatser, forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt bande- og kriminalitetsforebyggende indsatser.

Derudover udbyder SIRI i år også temadage, der berører det tværfaglige kommunale samarbejde og organiseringen heraf. De fleste arrangementer henvender sig til kommunale medarbejdere og ledere, socialrådgivere, socialpædagoger og jobcentermedarbejdere såvel som medarbejdere på landets krisecentre og øvrige fagprofessionelle, der er i berøring med udsatte borgere med minoritetsbaggrund.

Læs mere om kursuskatalog og tilmelding på vidensportalen integrationsviden.dk