6 dages kursus i MindTheParents - mentaliseringsbaserede familieforløb til kommunale familiebehandlere

30-09-2022
Indsatser til sårbare familier

Som en del af SIRIs fokus på kommunale indsatser for minoritetsetniske familier i mistrivsel tilbyder SIRI seks dages gratis kursus om mentaliseringsbaseret psykoedukation.

Undervisningen tager udgangspunkt i familier med børn i alderen 8-13 år. Deltagende kommuner inviteres efterfølgende til et forløb med SIRIs rådgivningsteam om opkvalificering og tilpasning af indsatser ift. arbejdet med minoritetsetniske familier.

Datoer

  • 10. november: Introduktion til mentalisering
  • 11. november: Mentalisering i familie: traumer og geniscenesættelse
  • 23. november: Manualen – med udgangspunkt i STORM
  • 24. november: STORM – sikkerhed
  • 19. december: STORM – tænk traumer
  • 20. december: STORM – opbyg evner og ressourcer

Undervisere: Center for Mentalisering.

Undervisningen foregår i København.

Læs mere om kurset og tilmelding

Bemærk kort tilmeldingsfrist: 3. november 2022