Gratis webinar om Integrationsuddannelsen (igu)

25-11-2022
Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Integration af nye borgere

Grib chancen og deltag i vores webinar om integrationsgrunduddannelsen (igu) den 2. december fra 10.00-12.00.

På webinaret kan du få mere viden om igu, og hvordan den kan styrke opkvalificering og jobmatch i din kommune. Webinaret er relevant både for kommuner, uddannelsesudbydere og øvrige interessenter.

Du får også viden om:

  • De centrale elementer i igu
  • Et kommunalt perspektiv på, hvordan igu i praksis kan anvendes som et redskab og en opkvalificeringsmodel.
  • En virksomhedsvinkel på igu

Igu er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning eller familiesammenført til en flygtning (inkl. ukrainere og afghanere meddelt midlertidig opholdstilladelse efter særloven). Med lønnet praktik og opkvalificering i en toårig periode er igu’en et supplement til de ordninger, der i forvejen findes i form af virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordninger.

Læs mere om webinaret, herunder program og tilmelding