Invitation til netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

20-09-2022
Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol Indsatser til sårbare familier

SIRI inviterer til det næste møde i netværk for kommunale fagpersoner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Temaet for efterårets netværksmøder er vold i en æresrelateret kontekst, samtaler om vold samt opholdsgrundlag.

I foråret gennemgik vi de 7 voldsformer, og denne gang vil vi gå et spadestik dybere og se på, hvilke motiver der er til vold med et særligt blik for vold i en æresrelateret kontekst med flere voldsudøvere. Der vil også være fokus på spørgsmålstyper og opmærksomhedspunkter, som kan have enten positiv eller negativ betydning for samtalen om vold. Fokus vil ligge på samtaler med voksne borgere, og der er indlagt øvelser og faglige drøftelser.

Udlændingestyrelsen vil herefter holde et oplæg om reglerne for at undlade at inddrage opholdstilladelsen, hvis grunden til et samlivsophør er, at en voksen eller et barn har været udsat for vold, misbrug eller anden overlast af sin ægtefælle/forældre.

Horsens Kommune/Københavns Kommune vil indlede dagen med et spændende oplæg om deres lokale , og der vil som altid være tid til videndeling og erfaringsudveksling på dagen.

Tid, sted og tilmelding

Horsens Kommune

3. november 2022 kl. 08.45-15.00, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Tilmeldingsfrist den 27. oktober 2022.

Tilmeld dig til netværksmøde i Horsens

Københavns Kommune

24. november 2022 kl. 08.45-15.00, Skolesiden 4, 2700 Brønshøj

Tilmeldingsfrist den 17. november 2022.

Tilmeld dig til netværksmøde i København

Netværk om æresrelaterede konflikter for kommunale fagpersoner

Læs mere om netværket