Invitation til netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

25-04-2022

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterer til det næste møde i styrelsens netværk for kommunale fagpersoner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Temaet for forårets netværksmøde 2022 er særligt udsatte grupper og vold. På netværksmødet vil Als Research præsentere resultaterne fra en ny undersøgelse om levevilkår og støttebehov for LGBTI+-personer. Minoritetsetniske LGBTI+-personer er en særlig udsat gruppe, da de som dobbeltminoritet i højere grad er udsat for homofobi, vold, æresrelaterede overgreb, negativ social kontrol, mv. Vold findes i mange former, men kendetegnende for dem alle er, at de er livsødelæggende for dem, der er udsat for volden. Netværksmødet vil gennem viden fra forskning og eksempler byde på et oplæg om de 7 voldsformer i en æresrelateret kontekst. Derudover vil Randers krisecenter/Danner fortælle om ”Sig det til nogen” – et gratis rådgivningsforløb, hvor voldsudsatte kvinder og deres pårørende kan få ambulant rådgivning. Randers/Høje-Taastrup vil indlede dagen med et spændende oplæg om deres lokale indsats og der vil som altid være tid til vidensdeling og erfaringsudveksling på dagen.

Tid, sted og tilmelding

Randers Kommune

Hvornår:     Den 10. maj 2022 kl. 08.45-15.00
Hvor:     Gudenåcenteret, Gl. stationsvej 9, 8940 Randers. Lokale 1 (Salen) 2. sal.
Tilmeldingsfrist den 29. april 2022

Tilmeld dig til mødet i Randers Kommune

Høje Taastrup Kommune

Hvornår:     Den 31. maj 2022 kl. 08.45-15.00
Hvor:     Kulturhusene, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
Tilmeldingsfrist den 17. maj 2022

Tilmeld dig mødet i Høje Taastrup Kommune

Om netværket

Der afholdes to årlige netværksmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere, der møder æresrelaterede problemstillinger og negativ social kontrol. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.

Læs mere om netværket