Kursus: Bliv uddannet i risikovurderingsværktøjet PATRIARK

08-04-2022

SIRI afholder kursus for kommunale medarbejdere/ledere og andre aktører om risikovurdering i sager om æresrelaterede konflikter.

Æresrelaterede konflikter er ofte komplekse, og det kan som fagperson være vanskeligt at vurdere den aktuelle risiko i sagerne og dermed, hvilken indsats der er den rette. Hvis risikoen for vold undervurderes, kan det have alvorlige konsekvenser for borgeren. Samtidig kan en overreaktion være særdeles indgribende i borgerens liv.

Nu kan du som kommunal medarbejder/leder på myndighedsområdet eller som anden aktør, der arbejder med målgruppen, tilmelde dig SIRIs kursus i risikovurderingsværktøjet PATRIARK.

PATRIARK er et risikovurderingsværktøj til brug for vurdering af risikoen for fremtidig vold i forbindelse med sager om æresrelaterede konflikter. PATRIARK er baseret på en manual og hjælper fagpersoner til at foretage en struktureret faglig vurdering og dermed kvalificere hvilke tiltag, der bør iværksættes i en sag.

Kurset afholdes i Vejle den 1. og 2 juni 2022.

Læs mere om tid, sted og tilmelding