Rådgivningstilbud til kommunernes familieindsats

13-09-2022

SIRI inviterer kommunale medarbejdere til digitalt udviklingsmøde.

SIRI skal etablere et rådgivningstilbud til kommuner om familieindsatser for udsatte minoritetsetniske familier.

Vi vil arrangere et virtuelt udviklingsmøde, hvor kommunale medarbejdere kan drøfte udfordringer og behov ift. denne gruppe. Derefter vil vi invitere to kommuner til at hjælpe os med at udvikle og afprøve rådgivningstilbuddet frem til 2023.

Sidder du som familiebehandler, sagsbehandler, visitator, leder, psykolog eller lignende i en kommune? Og har du viden om, interesse for og erfaring med familieindsatser for udsatte minoritetsetniske familier? Så vil vi rigtig gerne invitere dig til et digitalt udviklingsmøde den 27. oktober 2022 kl. 13.00-14.30.

Tilmeld dig det digitale udviklingsmøde