Udbud: Sprogmakkerkurser og mentorordning til igu-forløb

12-07-2022

SIRI forsætter vores uddannelse af sprogmakkere og søger derfor en leverandør af både sprogmakkerkurser og sprogmakkermentorindsatsen. Sprogmakkerkurserne henvender sig til dansktalende medarbejdere på virksomheder med igu-ansatte, der på kurset uddannes til at understøtte deres igu-kolleger med at lære dansk på arbejdspladsen.

Som noget nyt er sprogmakkermentorordningen nu en integreret del af udbuddet. Mentorordningen indebærer, at sprogmentorer med erfaring i sprogtilegnelse og mentorarbejde efter uddannelen besøger sprogmakkerne ude på virksomheden og understøtter sprogmakkeren i det videre arbejde med den igu-ansattes sprogtilegnelse.

Der er samlet afsat 3.1 mio. kr. til projektet i perioden 1. oktober 2022 til 30. juni 2026.

Formålet med sprogmakker- og mentorordningen er at understøtte, at den igu-ansatte styrker sin evne til at indgå i og håndtere kommunikative situationer – såvel faglige som sociale - på arbejdspladsen, samt får en forståelse for og kan agere i de sociale og kulturelle normer på virksomheden.

Tilbuddet skal være SIRI i hænde senest fredag den 9. september 2022 kl. 12.00.

Baggrund

Som led i udmøntningen af trepartsaftalen om forlængelse af integrationsuddannelse samt sprogmakker- og mentorordningen, er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at afsætte yderligere midler med henblik på, at igu-ansatte forsat får mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker i forbindelse med ansættelse på virksomheden. Der tages i udbuddet udgangspunkt i det eksisterende koncept for sprogmakkerkurser, der er udviklet på baggrund af projektet Dansk+, der blev gennemført af DA, FH og KL i fællesskab samt i konceptet for sprogmakkermentorbesøg, der er udviklet af SIRI.

Se udbudsmaterialet og den fulde udbudstekst på udbud.dk