Udbud: Uddannelse af sprogmakkere til igu-ansatte

09-06-2022

SIRI fortsætter vores uddannelse af sprogmakkere og søger derfor en leverandør til at udbyde en uddannelse, som gør det muligt for virksomheder med igu-ansatte at uddanne en sprogmakker blandt virksomhedens medarbejdere.

Formålet med sprogmakkerinitiativet er at sikre den igu-ansattes løbende sprogtillæring – såvel fagligt som socialt - på arbejdspladsen.

Som led i udmøntningen af trepartsaftalen om forlængelse af integrationsgrunduddannelsen og sprogmakker-ordningen er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at afsætte yderligere midler til, at igu-ansatte forsat har mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker.

Der er samlet afsat 2.0 mio. kr. til projektet i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2026.

Tilbuddet skal være SIRI i hænde senest mandag den 29. juni 2022 kl. 12.00.

Læs mere om udbuddet på udbud.dk