Pulje: Opkvalificering i traumebevidst praksis i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

01-02-2023
Indsatser til sårbare familier Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Integration af nye borgere

Kommuner kan ansøge om gratis uddannelse af 6-8 jobcentermedarbejdere i en metode til at arbejde mere traumebevidst i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Flygtninge med traumereaktioner kan have svært ved at opnå beskæftigelse og fastholde et arbejde. Derfor er det nu muligt for landets kommuner at ansøge om deltagelse i gratis uddannelse af 6-8 jobcentermedarbejdere i en metode til at arbejde mere traumebevidst i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Opkvalificeringsforløbets overordnede formål er, at medarbejdere på landets jobcentre bliver i stand til at arbejde systematisk og struktureret med opsporing og identifikation af borgere med traumesymptomer samt arbejde mere beskæftigelsesrettet og traumebevidst med flygtninge med traumer, der står uden for arbejdsmarkedet.

Læs mere om puljen