Ny pulje skal styrke kommunernes beskæftigelsesrettede indsats over for flygtninge med traumer

25-01-2024
Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Integration af nye borgere

Flygtninge med traumer kan have svært ved at opnå beskæftigelse og fastholde et arbejde. Mange af de 35.000 fordrevne ukrainere, som har fået ophold i Danmark, har også symptomer på traumer.

Det er derfor nu muligt for landets kommuner at ansøge om puljen Styrket indsats over for traumereaktioner.

Der er 7,6 mio. kr. i ansøgningspuljen til kapacitetsopbygning samt udvikling og implementering af nye indsatser og arbejdsgange, der sikrer en struktureret og beskæftigelsesrettet indsats for flygtninge og familiesammenførte med traumer.

I forbindelse med puljen tilbydes opkvalificering til jobcentermedarbejdere i at arbejde traumebevidst og beskæftigelsesrettet med flygtninge med traumesymptomer.

Der kan søges om finansiering til ændring af arbejdsgange og igangsættelse af aktiviteter for målgruppen. Herudover tilbyder SIRI faglig støtte til implementering af indsatserne.

Læs mere om puljen