Nyt kursuskatalog

01-09-2023
Danskundervisning og prøver for udlændinge Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Indsatser til sårbare familier Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Kig nærmere på SIRIs kurser for efteråret og vinteren!

SIRI udbyder løbende kurser og afholder netværksarrangementer for at inspirere og formidle ny viden og metoder på området for danskuddannelse, til den beskæftigelsesrettede integrationsindsats og indsatsen til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Arrangementerne henvender sig til kommunale medarbejdere og -ledere, socialrådgivere, socialpædagoger, jobcentermedarbejdere, boligsociale medarbejdere, undervisere på danskuddannelserne såvel som medarbejdere på landets krisecentre og øvrige fagprofessionelle, der er i berøring med udsatte borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Vi tilbyder bl.a. et kursus om digital stalking og sikkerhed, hvor du får indblik i, hvordan digital overvågning finder sted, og hvordan den kan forebygges. Vi tilbyder et kursus om sproglæring på arbejdspladser, som er baseret på viden og resultater fra SIRIs videnspakke om sproglæring på arbejdspladser. Og har du brug for inspiration til, hvordan du kan skabe en fælles forståelse og fremdrift i beskæftigelsesrettede samtaler med flygtninge og indvandrere, hvor helbredsudfordringer og misforståelser fylder, så er vores kursus om Interkulturelle samtaler om beskæftigelse og helbred måske noget for dig.

Du kan tilmelde dig via links under de enkelte arrangementer. Deltagelse er gratis, og kataloget opdateres løbende.

Hent kursuskataloget (pdf)