SIRIs kursuskatalog for 2023 er på gaden!

01-02-2023
Integration af nye borgere Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Indsatser til sårbare familier Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Der er konkrete erfaringer fra kommuner, oplæg fra eksperter og præsentation af ny viden og metoder på tværs af integrations- og forebyggelsesområdet.

Arrangementerne henvender sig til kommunale medarbejdere og ledere, socialrådgivere, socialpædagoger, jobcentermedarbejdere, boligsociale medarbejdere, såvel som medarbejdere på landets krisecentre og øvrige fagprofessionelle, der er i berøring med udsatte borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Læs mere om kursuskataloget på integrationsviden.dk