Workshop til kommunale fagprofessionelle om De Utrolige År (DUÅ)©

06-03-2023
Indsatser til sårbare familier

SIRI afholder en todages workshop om forældretræningsprogrammet De Utrolige År for uddannede DUÅ-gruppeledere.

Workshoppen er en del af SIRIs opkvalificering og rådgivning til kommunerne om familieindsatser for socialt udsatte minoritetsetniske familier.

SIRI har tidligere afprøvet DUÅ-programmet for minoritetsetniske forældre i fire kommuner med gode resultater. Disse erfaringer danner grundlag for workshoppen, og fokus vil være på, hvordan principperne fra DUÅ kan tilpasses målgruppen. Deltagerne på workshoppen vil efterfølgende blive tilbudt at deltage i SIRIs rådgivningsforløb om implementering af familieindsatser.

Facilitatorer på workshoppen er Faisal Salem og Astid Honoré, der begge er erfarne DUÅ-gruppeledere.

Workshoppen afholdes i Vejle den 13. og 14. september 2023 med mindst seks tilmeldte DUÅ-gruppeledere.

Deltagelse inkl. forplejning og overnatning er gratis for allerede DUÅ-aktive kommuner.

Tilmeld dig til workshoppen

Forældretræningsprogrammet DUÅ er en velafprøvet og veldokumenteret metode, som hjælper forældre til at blive mere bevidste om deres rolle og ansvar som forældre og til at forbedre relationen til deres børn. Det hjælper fx forældrene med at sætte grænser, løse konflikter og støtte deres børn i at blive mere skoleparate.

SIRI ønsker at støtte kommunerne i at målrette metoden til socialt udsatte minoritetsetniske familier.

Læs mere om DUÅ på integrationsviden.dk