Ophold efter EU-reglerne

Der gælder særlige regler for statsborgere i et EU/EØS-land, Schweiz eller et nordisk land og deres familiemedlemmer.

Som EU/EØS-borger kan man indrejse, bo, studere og arbejde i Danmark under EU-reglerne om fri bevægelighed. Man kan få udstedt et opholdsdokument, som dokumenterer, at man har ret til at opholde sig i Danmark.

SIRI behandler ansøgninger om opholdsdokument til EU/EØS-borgere og deres familiemedlemmer.

Hvis man som familiemedlem får afslag på sin ansøgning om opholdsdokument, kan man klage til Udlændingenævnet.

Læs klagevejledning hos Udlændingenævnet

Som nordisk statsborger kan man frit indrejse, bo, studere og arbejde i Danmark. Man skal dog kunne identificere sig, fx med et kørekort eller hævekort.

På udlændingeportalen nyidanmark.dk findes en grundig gennemgang af reglerne for ophold i Danmark efter EU-reglerne. Der er også vejledning i at ansøge om opholdsdokument.

Læs om reglerne for ophold i Danmark efter EU-reglerne på nyidanmark.dk