Ophold til tredjelandsstatsborgere

Ophold til tredjelandsstatsborgere

Hvis man er tredjelandsstatsborger, dvs. statsborger i et land uden for Norden, EU/EØS og Schweiz, og ønsker at bo i Danmark, i Grønland eller på Færøerne for at arbejde, studere eller lignende, skal man have en opholdstilladelse.

SIRI behandler ansøgninger om opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, som ønsker at komme til Danmark, Grønland eller Færøerne som blandt andet arbejdstager, studerende, au pair eller praktikant, samt til deres medfølgende familiemedlemmer.

Ansøgninger om opholdstilladelse i forbindelse med asyl eller familiesammenføring samt ansøgninger om permanent opholdstilladelse behandles af Udlændingestyrelsen.

Der er flere muligheder for at komme til Danmark for at arbejde, studere eller lignende. På udlændingeportalen nyidanmark.dk findes en grundig gennemgang af reglerne på de forskellige områder, og der er også vejledning i at ansøge samt adgang til de relevante ansøgningsskemaer, selvbetjeningsløsninger, betaling af gebyr mv.

Læs om opholdstilladelse på baggrund af arbejde på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse som studerende på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse som Ph.d. på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse som au pair på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse som praktikant på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse på baggrund af Working Holiday-ordningen på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse i Grønland eller på Færøerne på nyidanmark.dk

Information om andre typer ophold

Gå til forsiden af nyidanmark.dk for at finde andre informationer om opholdstilladelse

Særligt til arbejdsgivere og uddannelsessteder

Arbejdsgivere med udenlandske ansatte og uddannelsessteder med udenlandske studerende kan finde målrettet information og vejledning på nyidanmark.dk.

Se vejledning til arbejdsgivere og uddannelsessteder på nyidanmark.dk

Kortere besøg i Danmark

Hvis man som tredjelandsstatsborger ønsker at besøge Danmark i en kortere periode, skal man have et visum, hvis man er statsborger i et visumpligtigt land.

Formålet med et visum er, at man kan besøge Danmark (inklusiv Grønland og Færøerne) og de andre Schengenlande i en kortere periode (max 90 dage pr. 180 dage), fx for at deltage i et møde eller en konference, besøge venner og familie eller for at holde ferie. Et visum giver ikke ret til at arbejde i Danmark eller de andre Schengenlande.

Ansøgninger om besøgsvisum behandles af Udlændingestyrelsen.

Læs om besøgsvisum på nyidanmark.dk

Klager over afgørelser

Hvis man ansøger om en opholdstilladelse i Danmark hos SIRI og får et afslag, kan man klage til Udlændingenævnet.

Klagen skal indgives inden 8 uger efter, at man har fået afgørelsen.

På nyidanmark.dk er der vejledning i, hvordan man klager, under emnet 'Du har fået svar'. Vælg den type sag, det drejer sig om, fx arbejde eller studie, og vælg dernæst 'Afslag'.

Læs mere om klageprocessen på nyidanmark.dk

Læs klagevejledning hos Udlændingenævnet

Hvis man ansøger om en opholdstilladelse i Grønland eller på Færøerne hos SIRI og får et afslag, kan man klage til Udlændinge- og Integrationsministeriet.