Ophold til tredjelandsstatsborgere

Tredjelandsstatsborgere, som ønsker at arbejde eller studere i Danmark, i Grønland eller på Færøerne, skal have en opholdstilladelse.

Vi behandler ansøgninger om opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, dvs. statsborgere i lande uden for Norden, EU/EØS og Schweiz. Det er typisk personer, som ønsker at komme til Danmark, Grønland eller Færøerne som arbejdstager, studerende, au pair eller praktikant.

Ansøgninger om opholdstilladelse i forbindelse med asyl eller familiesammenføring samt ansøgninger om permanent opholdstilladelse behandles af Udlændingestyrelsen.

Der er flere muligheder for at komme til Danmark for at arbejde, studere eller lignende. På udlændingeportalen nyidanmark.dk findes en grundig gennemgang af reglerne på de forskellige områder. Her findes også vejledning i at ansøge samt adgang til de relevante ansøgningsskemaer, selvbetjeningsløsninger, betaling af gebyr mv.

Læs om opholdstilladelse på baggrund af arbejde på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse som studerende på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse som Ph.d. på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse som au pair på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse som praktikant på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse på baggrund af Working Holiday-ordningen på nyidanmark.dk

Læs om opholdstilladelse i Grønland eller på Færøerne på nyidanmark.dk

Information om andre typer ophold

Gå til forsiden af nyidanmark.dk for at finde andre informationer om opholdstilladelse

Særligt til arbejdsgivere og uddannelsessteder

Arbejdsgivere med udenlandske ansatte og uddannelsessteder med udenlandske studerende kan finde målrettet information og vejledning på nyidanmark.dk.

Se vejledning til arbejdsgivere og uddannelsessteder på nyidanmark.dk

Kortere besøg i Danmark

Personer fra visumpligtige lande, som ønsker at besøge Danmark i en kortere periode, skal have et gyldigt visum. Personer fra visumfri lande behøver ikke visum.

Begge grupper kan opholde sig i Schengen-området, inklusiv Danmark, i maksimum 90 dage pr. 180 dage. De 90 dage kan enten bruges til ét sammenhængende ophold eller til flere kortere ophold.

Besøgets formål kan fx være at deltage i møder eller konferencer, besøge venner og familie eller holde ferie. Et visum giver ikke ret til at arbejde i Danmark eller de andre Schengen-lande.

Der gælder særlige regler for Grønland og Færøerne, som ikke er del af EU eller Schengen-samarbejdet på visumområdet.

Ansøgninger om besøgsvisum behandles af Udlændingestyrelsen.

Læs om korte ophold og visum på nyidanmark.dk

Klager over afgørelser

Hvis man ansøger om en opholdstilladelse i Danmark hos SIRI og får et afslag, kan man klage til Udlændingenævnet.

Klagen skal indgives inden 8 uger efter, at man har fået afgørelsen.

På nyidanmark.dk er der vejledning i, hvordan man klager, under emnet 'Du har fået svar'. Vælg den type sag, det drejer sig om, fx arbejde eller studie, og vælg dernæst 'Afslag'.

Læs mere om klageprocessen på nyidanmark.dk

Læs klagevejledning hos Udlændingenævnet

Får man afslag på en ansøgning om opholdstilladelse i Grønland eller på Færøerne, kan man klage til Udlændinge- og Integrationsministeriet.