• Analyse af Working Holiday-ordningen

    Publiceret 01-11-2019
    Ophold til tredjelandsstatsborgere Tal og statistik

    Analysen er baseret på forskellige registerdata samt interviews med ansøgere foretaget i 2019.