Udviklingen i SIRIs sagsbehandlingstider de seneste 12 måneder, april 2022

01-05-2022
Ophold efter EU-reglerne Ophold til tredjelandsstatsborgere Tal og statistik

Rapporten viser de seneste 12 måneders sagsbehandlingstider for hhv. erhvervs-, studie- og EU-området.

Hent rapporten