Udviklingen i SIRIs sagsbehandlingstider de seneste 12 måneder, juli 2022

08-08-2022
Ophold til tredjelandsstatsborgere Ophold efter EU-reglerne Tal og statistik

Rapporten viser de seneste 12 måneders sagsbehandlingstider for hhv. erhvervs-, studie- og EU-området.

Hent rapporten